Urząd Miasta wyjaśnia, dlaczego nie podpisano umowy na budowę nowych pomostów nad jeziorem

Urząd Miasta wyjaśnia, dlaczego nie podpisano umowy na budowę nowych pomostów nad jeziorem

11 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Na spotkaniu 29 stycznia br. władz miasta i przedstawicieli firmy, która wygrała przetarg na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”, nie doszło do podpisania umowy na wykonanie inwestycji.

Nie doszło, bo wyłoniona w przetargu firma jej zdaniem i zdaniem miasta nie była w stanie wykonać inwestycji w terminie i zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zmiany wcześniejszych terminów podpisania umowy z Wykonawcą inwestycji dokonywano na jego prośbę. Pierwsze przesunięcie terminu Wykonawca tłumaczył (pismo z dnia 29.12.2020 r.) tym, że została nałożona kwarantanna w związku z COVID-19 na osobę kierownika budowy oraz kwarantannie zostali poddani również wszyscy członkowie Zarządu Spółki JPD Sp. z o.o. sp.k. Miasto po uzgodnieniu z wykonawcą wyznaczyło następny termin podpisania umowy na 20.01.2021 r. Na spotkaniu w tym dniu, na które stawili się umocowani przedstawiciele Konsorcjum firm: JPD Sp. z o.o Sp.k. oraz Zakład Budowlany „KRUPIŃSKI” Jan Krupiński, uzgodniono kolejny termin podpisania umowy, tym razem na 29.01.2021r.


Kolejnej zmiany terminu dokonano również na prośbę Wykonawcy ponieważ stwierdził on konieczność sprawdzenia dostępność drewna dębowego, potrzebnego do wybudowania pomostów. Ostatecznie podczas spotkania 29 stycznia br. jeszcze raz mówiono o warunkach, które musi firma spełnić, by taką umowę Urząd podpisał. Przedstawiciele Urzędu, na czele z burmistrzem i jego zastępcą wskazali na rozbieżności, występujące w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym przez firmę a kosztorysem inwestorskim. Miasto zauważyło, iż pozycje i zakres prac wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym są nieobjęte zakresem zadania przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie przedmiaru, w postaci robót przygotowawczych do każdego z elementów takich jak: „pomost i elementy towarzyszące”, „hangar Towarzystwa Żeglarskiego” oraz „budynek przebieralni”. Ponadto, stwierdzono znaczną rozbieżność pomiędzy wartościami posiadanego kosztorysu inwestorskiego oraz zakresem finansowym jaki przedstawił Wykonawca. Największą rozbieżność stwierdzono w pozycji budynku przebieralni i budynku hangaru. Różnica pomiędzy kosztorysem inwestorskim, a przedstawionym zakresem finansowym w pozycji budynek hangaru stanowi około 1.000.000,00 zł, a budynek przebieralni około 900.000,00 zł.

Ostatecznie po dyskusji i ze względu na obawy związane z dotrzymaniem terminu wykonania umowy zgodnie z warunkami kosztorysu inwestorskiego Wykonawca oświadczył, iż uchyla się od podpisania niniejszej umowy.

żródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: