Nowe uprawnienia dla krwiodawców

Nowe uprawnienia dla krwiodawców

9 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Oddajesz krew? Masz nowe uprawnienia w związku z trwającym stanem epidemii. Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:

  • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym
  • 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.

Jaki dokument potwierdza ulgę na przejazdy

Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:


  • datę wydania
  • imię i nazwisko dawcy krwi
  • informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.

Jak długo przysługuje ulga na przejazdy

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Przeczytaj o przywilejach dla krwiodawców.

Przeczytaj o tym, jak ważna jest krew dla ratowania życia i o tym, kto, kiedy i jak może ją oddać.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159)

źródło: GOV.PL

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: