NIK skontrolowała szpitale “Zwłoki dziecka po poronieniu przechowywane przez 6 lat”

NIK skontrolowała szpitale “Zwłoki dziecka po poronieniu przechowywane przez 6 lat”

9 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dziś raport „Opieka nad pacjentem w przypadkach poronień i martwych urodzeń”. “W skontrolowanych szpitalach pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie, nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki” – alarmuje NIK.

W raporcie wskazano także, że nie zawsze postępowano zgodnie z prawem ze zwłokami dzieci. Podano skrajny przypadek gdzie szpital przechowywał je 6 lat.


NIK powołując się na dane UNICEF z których wynika, że co 15 sekund na świecie rodzi się martwe dziecko. Polska oraz cała Europa leżą w strefie, w której wskaźnik martwych urodzeń nie przekracza sześciu zgonów na 1000 porodów. W latach 2017-2019 każdego roku ok. 1700 kobiet w kraju urodziło martwe dziecko, a u ok. 40 tys. kobiet ciąża zakończyła się poronieniem. Szacuje się, że około 10-15 proc. wszystkich ciąż kończy się poronieniem.

“Dla rodziców są to trudne sytuacje. Dlatego wymagają oni szczególnej troski: ze strony otoczenia, najbliższych, ale także opiekujących się nimi pracowników medycznych. Aby nieść skuteczną pomoc pacjentkom w tych dramatycznych sytuacjach niezbędne są doświadczenie, wiedza, profesjonalizm i umiejętność komunikacji interpersonalnej” – przypomniała NIK, dodając potrzebę konieczności przeprowadzenia odpowiednich kursów i szkoleń dla personelu medycznego. Wytyczne te zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2018 r.

NIK skontrolowała w sumie 37 szpitali z siedmiu województw. Ustalenia po kontroli nie pozostawiają wątpliwości – pacjentkom, które urodziły martwe dziecko lub którym dziecko zmarło tuż po porodzie, “nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki”.

Izba kontroli zwróciła uwagę, że w ponad połowie (57 proc.) szpitali dokumentacja medyczna była prowadzona nierzetelnie, co uniemożliwiało stwierdzenie, czy świadczenia były udzielane zgodnie ze wszystkimi standardami. Często opieka w szpitalu ograniczała się jedynie do pomocy medycznej i nie zapewniała szerszego wsparcia np. ze strony psychologa.

W raportu tłumaczono także, że wymóg zatrudnienia psychologa dotyczy oddziałów ginekologiczno-położniczych o trzecim poziomie referencyjności w opiece perinatalnej, czyli tych największych, które przyjmują najcięższe przypadki. “Jednak i na tych, skontrolowanych oddziałach nie zawsze, mimo takiego wymogu, był psycholog. Sami lekarze i dyrektorzy szpitali przyznają, że odczuwają brak psychologów na swoich oddziałach, ale nie mają możliwości zatrudnienia tego specjalisty” – dodawano. Według anonimowej ankiety wśród hospitalizowanych z powodu utraty dziecka pacjentek wynika, że blisko 35 proc. nie miało możliwości skorzystania z pomocy psychologa.

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli wzbudziły też postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i płodami po poronieniach.

“Zdaniem Izby brakuje takiej samej we wszystkich szpitalach procedury odnośnie składanych przez pacjentki oświadczeń o ich decyzji w sprawie postępowania ze zwłokami dziecka – skorzystania lub rezygnacji z prawa do pochówku. Aż w 26 proc. skontrolowanych szpitali w dokumentacji medycznej brakowało takich oświadczeń”.

W pięciu szpitalach, które nie posiadały tego dokumentu, zwłoki dzieci po poronieniach i martwo urodzonych przechowywano przez długi czas. W skrajnym przypadku było to sześć lat.

Nieprawidłowości w procedurach stwierdzono w 19 szpitalach. “Sześć szpitali przekazywało zwłoki dzieci do badań histopatologicznych podmiotom zewnętrznym, bez zastrzeżenia obowiązku ich zwrotu, co uniemożliwiało ich pochowanie, a w połowie analizowanych przypadków doprowadziło do utylizacji ciał na zlecenie podmiotów wykonujących badania. W dwóch szpitalach zwłoki dzieci martwo urodzonych także kwalifikowano jako odpady medyczne i przekazywano do utylizacji” – podano w raporcie.

Pełen raport NIK TUTAJ

źródło: raport NIK, polsat

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: