Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica zakończona

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica zakończona

8 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zakończyliśmy termomodernizację budynku Urzędu Gminy Brodnica. Obiekt zyskał m.in. nową elewację i dodatkowe oznakowanie – podświetlany napis i herb gminy. Będzie też zdecydowanie tańszy w utrzymaniu, dzięki obniżeniu kosztów ogrzewania poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu nad przejazdem, wymianę stolarki okiennej i wymianę drzwi zewnętrznych.
Prace termomodernizacyjne wykonywała firma Rejbud s.c. Anna Kaplarna – Jerzy Kaplarny z Brodnicy. Zgodnie z umową po przetargu nieograniczonym ich koszt wyniósł 890 300,58 złotych. Inwestycja otrzymała dotację ze środków unijnych. Umowa na dofinansowanie projektu pt. „Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica”, w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19) została podpisana 27 lipca 2020r.
Warto wspomnieć o tym, że pierwotnie wysokość dofinansowania miała być znacznie mniejsza bo około 30%. Dzięki naszym staraniom, po długotrwałych negocjacjach udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 84,61 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
źródło: UG Brodnica/Adam Zalewski
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: