Radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji

Radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji

5 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 r. opłaty za korzystanie na terenie Miasta Brodnicy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zwrotu opłaty już pobranej w 2021 r.

6. Zamknięcie XXI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: