Podsumowanie 2020 roku w Gminie Brodnica

Podsumowanie 2020 roku w Gminie Brodnica

5 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

2020 rok pomimo trudnej ogólnej sytuacji w kraju spowodowanej pandemią w Gminie Brodnica był rokiem bardzo udanym, zwłaszcza pod względem ilości i wartości zrealizowanych inwestycji, na które wydaliśmy rekordową kwotę, bo aż ponad 14 milionów złotych. Nasz planowany deficyt miał wynosić 5 277 375 zł, udało się jednak wykonać nadwyżkę w kwocie około 1.629.000 zł. Zadłużenie w roku 2020 zmniejszyliśmy o 1.517.000 zł.
Wartym podkreślenia jest fakt, że wiele ze zrealizowanych inwestycji było dofinasowanych ze środków zewnętrznych. W ubiegłym roku udało się nam pozyskać rekordowo wysokie dofinansowanie 8.322.100,43 zł do realizowanych przez nas zadań. Środki te pozyskaliśmy zarówno z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.865.411,50 zł i Fundusz Dróg Samorządowych – 1.035.720 zł), z budżetu środków europejskich (łącznie 3.714.477,32 zł) ale także z sąsiednich gmin (668.647,89 zł) na wspólnie realizowane inwestycje. Pozyskaliśmy również ze środków UE 302.064,13 zł na wydatki bieżące, w tym ponad 217 tysięcy na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i 124 tysiące na zakup laptopów z Programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Otrzymaliśmy także blisko 38 tysięcy złotych zwrotu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w naszej gminie.
Cieszy nas bardzo, że w tym trudnym roku ze względu na pandemię udało się nam zrealizować wszystkie założone cele i osiągnąć tak dobre wyniki. Pomimo ograniczeń urząd gminy funkcjonował praktycznie bez przerwy, stosując się odpowiednio do wprowadzanych zaleceń związanych z bezpieczeństwem. W tym czasie nieco zreorganizowaliśmy też pracę w urzędzie, dzięki temu 5 stanowisk pracy zostało zlikwidowanych.
Tegoroczny budżet gminy Brodnica jest równie ambitny – na wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy 14.926.016 zł. Planujemy również zmniejszyć zadłużenie o kwotę 1.567.000 zł. Dochody majątkowe są planowane w wysokości 6.895.798 zł. W tym ze źródeł zewnętrznych na inwestycje mamy zamiar pozyskać 6.265.113 zł i ze sprzedaży majątku 630.685 zł.
źródło: UG Brodnica, Adam Zalewski
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: