Umowy na “budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie” podpisana

Umowy na “budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie” podpisana

4 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

4 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim podpisano umowę pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZOJAX” s.c. Jan i Zofia Wildman, z siedzibą w Zblewie. Przedmiotem umowy jest „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”.

W podpisaniu umowy udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula oraz Inspektor Magdalena Piotrowska. Wykonawcę reprezentował p. Jan Wildman oraz p. Krzysztof Nierzwicki

Wartość zawartej umowy wynosi 1.777.400,00 zł brutto.

Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.

Zakres robót będzie obejmował między innymi:

 1. budowę budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym,
 2. budowę wiaty osłaniającej kontenery,
 3. budowę magazynów w kontenerach systemowych,
 4. budowę dróg manewrowych, placów, zjazdów, chodnika i infrastruktury zewnętrznej,
 5. wykonanie instalacji sanitarnych,
 6. wykonanie przyłączeń wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
 7. wykonanie kanalizacji deszczowej,
 8. wykonanie instalacji elektrycznych, w tym przyłączeń energetycznych, oświetlenia terenu, monitoringu, montaż szafki pomiarowej,
 9. wykonanie ogrodzenia terenu,
 10. zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie trawników oraz nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych,
 11. wyposażenie PSZOK m.in. w wagę samochodową, pojemniki i kontenery na odpady.

Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę gospodarowania odpadami oraz ochronę środowiska na terenie Miasta i Gminy.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: