Zrealizowane inwestycje na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2020 r.

Zrealizowane inwestycje na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2020 r.

3 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Szanowni Państwo, dobiegł końca szczególny i wyjątkowo trudny rok, który upłynął przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Trudny nie tylko z uwagi na fakt, że wielu z nas zmagało się z chorobą, która  jak doskonale wiemy, może nawet zabić, ale także z powodu kryzysu gospodarczego, będącego następstwem sytuacji epidemicznej i wprowadzonych ograniczeń.

Finanse samorządów także „oberwały”. Jednym ze składników dochodów każdego samorządu, w tym i naszej gminy jest udział PIT. Tych mieliśmy w tym roku mniej niż przewidywaliśmy, ponieważ dotknięte kryzysem firmy nie były w stanie ich płacić, wiele ludzi pozostawało bez zatrudnienia. Niestety wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku nie będzie pod tym względem lepiej. W celu choć częściowego zrekompensowania tych ubytków, z ekonomicznego punktu widzenia wspólnie z radnymi Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zdecydowaliśmy się nie podwyższyć stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. Dochody z podatków są ściśle powiązane z wydatkami, więc mniejsze dochody siłą rzeczy muszą przełożyć się na ilość inwestycji i remontów. Robimy wszystko, aby zaplanowane zadania były wykonane a poziom życia mieszkańców miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego systematycznie wzrastał.


Na koniec roku 2020 zadłużenie wyniosło 29% w stosunku do wykonanych dochodów. Porównując do 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wynosiło wówczas 34,79%. Pomimo wielu trudności związanych z pandemią udało Nam się zmniejszyć zadłużenie w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano, co w rezultacie dało spadek o 5,79%.

Z punktu widzenia samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 2020 rok miał jednak swoje pozytywne strony. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na realizację kilku ważnych inwestycji.

Przed Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie rozpoczął się kolejny rok nowych wyzwań i inwestycji, których realizacja uzależniona jest w dużej mierze od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, aplikowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego.

źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: