Powiaty zaniepokojone planami ministerstwa

Powiaty zaniepokojone planami ministerstwa

3 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Czy wkrótce powiatowe szpitale zarządzane będą centralnie? Powołanie pod koniec grudnia ub.r. przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w zakresie szpitali powiatowych wywołało ogromne zaniepokojenie. Związek Powiatów Polskich oraz Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiły w związku z tym swoje stanowiska. Sprawę skomentował również starosta brodnicki Piotr Boiński. 

23 grudnia 2020 r. Minister Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu, który przygotuje rozwiązania legislacyjne dotyczące restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w zakresie świadczeń szpitalnych. Celem tego gremium będzie opracowanie projektu ustawy obejmującej m.in.  restrukturyzację szpitali i zmianę organizacji zarządzania placówkami.

Z wypowiedzi Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, wynika, że pod pojęciem „przekształcenia właścicielskie” rozumie się odebranie szpitali powiatom. Nie jest jasne, kto miałby te szpitale przejąć: czy samorząd województwa, czy Skarb Państwa (Minister Zdrowia użył słowa nacjonalizacja). Sytuacja ta budzi w środowisku samorządowym ogromny niepokój oraz wzburzenie. Argumentów przeciwnych tym pomysłom nie brakuje.


Swoje stanowisko w tej sprawie 14 stycznia 2021 roku wyraził Związek Powiatów Polskich. CZYTAJ TREŚĆ STANOWISKA

Zaniepokojenie planami Ministerstwa Zdrowia oraz niezaproszeniem do zespołu przedstawicieli powiatów wyraził też w stanowisku z dnia 25 stycznia 2021 roku także Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. CZYTAJ TREŚĆ STANOWISKA

Sprawę skomentował też starosta brodnicki Piotr Boiński.

“Założenia prac zespołu i formułowane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia zarzuty całą winą za sytuację szpitali obarczają dyrektorów szpitali, którzy nie potrafią zarządzać i na samorząd, który nie potrafi ich nadzorować,  to wprowadzanie w błąd opinii publicznej – zaznaczył gospodarz powiatu. – Tego, w jakim stanie i w jaki sposób przejmowały samorządy w 1999 roku szpitale, niektórzy już nie pamiętają. To samorządy i prowadzone przez nie szpitale ponosiły koszty kolejnych reform, przekształceń, dostosowania do wymogów ustawy o działalności leczniczej itd. Centralizacja nie jest lekiem na każde zło. Już to przeżywaliśmy “– przestrzegł starosta.

CZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ KOMENTARZA STAROSTY BRODNICKIEGO 

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: