Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

1 lutego 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Burmistrz Brodnicy jako Gminny Komisarz Spisowy w Brodnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzany według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli w życie wejdzie druga nowelizacja ustawy o NSP 2021 termin zostanie wydłużony do 30 września 2021 r.


Kandydaci oferty składać mogą w terminie 1 do 9 lutego 2021 r. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wskazanego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego bądź osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat,

– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy oferty kandydata na rachmistrza spisowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.” (https://bip.brodnica.pl/index.php?type=4&name=bt302&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu56&value%5B1%5D=1)

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: