Technikum CKZiU w Brodnicy “Brązową Szkoła 2021”

Technikum CKZiU w Brodnicy “Brązową Szkoła 2021”

28 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w corocznym ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” zdobyło honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2021”. W rankingu oddzielne kategorie stanowią licea i technika. W technikach kapituła bierze pod uwagę cztery kryteria:
• sukcesy w olimpiadach 20%
• matura – przedmioty obowiązkowe 20%
• matura – przedmioty dodatkowe 30%
• wyniki egzaminów zawodowych 30%
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Technikum w CKZiU znalazło się na 394 miejscu w Polsce, a kapituła analizowała wyniki 1743 techników. Tytuł „Brązowa Szkoła 2021” przysługuje placówkom, które zdobyły miejsca od 301 do 499. W województwie kujawsko –pomorskim technikum w CKZiU zajęło 18 miejsce.
Technikum w CKZiU od lat cieszy się dużym uznaniem młodzieży, o czym świadczy rosnąca liczba pierwszoklasistów. O sukcesie szkoły zadecydowała wysoka zdawalność matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – zawsze jest ona wyższa od średniej zdawalności w Polsce i w województwie kujawsko – pomorskim.

źródło: CKZiU


Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: