Jak płacić za śmieci w Brodnicy

Jak płacić za śmieci w Brodnicy

27 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W związku z sytuacją pandemiczną obecnie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić na dwa sposoby:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brodnicy nr 52 9484 1150 2200 0031 9186 0037 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  • lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Brodnicy na ten sam numer konta, co istotne – przy wpłacie nie będzie potrącana prowizja bankowa.

Przy robieniu przelewu jak i dokonując wpłaty w kasie, pamiętać należy, aby podać następujące informacje:


  • tytuł opłaty – np. „opłata śmieciowa”
  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości
  • adres nieruchomości, za którą regulujemy opłatę
  • wysokość opłaty
  • właściwy numer konta (zamieszczony powyżej)

Na dotychczasowym poziomie pozostała podstawowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w Brodnicy wynosi 25 zł od osoby.

Nie uległ zmianie także termin płatności. Tak jak do tej pory opłatę uiszcza się w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc (np. za miesiąc luty do końca lutego). Opłaty mogą być uiszczane jednorazowo za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność, nie dalej jednak niż do końca danego roku kalendarzowego.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: