Trzy dekady brodnickiego DPS-u

Trzy dekady brodnickiego DPS-u

24 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

30 lat temu, a dokładnie 23 stycznia 1991 roku, został uroczyście otwarty Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy. Od tego czasu placówka służy całodobową opieką osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym, zaspakajając ich niezbędne potrzeby bytowe i opiekuńcze. Tworzenie DPS-u rozpoczęło się kilka miesięcy wcześniej.

W 1990 roku Urząd Wojewódzki w Toruniu zakupił budynek po byłym Ośrodku Szkoleniowym Kółek Rolniczych i przekazał go Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Toruniu pod zagospodarowanie na potrzeby domu pomocy społecznej. W sierpniu 1990 roku rozpoczął się remont budynku, który zakończono 15 stycznia 1991 roku. Już 20 stycznia 1991 roku przyjęto na zamieszkanie pierwszych mieszkańców.


Od 1999 roku organem prowadzącym Dom jest Powiat Brodnicki. Początkowo DPS działał na podstawie pozwolenia warunkowego, gdyż nie do końca spełniał wymagania lokalowe i kadrowe. Systematycznie jednak realizowany był program naprawczy dostosowujący Dom do wymogów standardu. Zwieńczeniem kilkuletnich prac modernizacyjnych w budynku, kiedy to wyremontowano łazienki na wszystkich kondygnacjach, wymieniono podłogi w pokojach mieszkalnych, korytarzach i klatkach schodowych, zainstalowano platformę schodową do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano elektroniczny system sygnalizacji pożaru, było uzyskanie w lutym 2008 roku bezwarunkowego pozwolenia na działalność.

Powiat Brodnicki – już po osiągnięciu wymaganego prawem standardu – nie zaprzestał inwestycji, które miały na celu podniesienie jakości warunków bytowych w DPS. Dokonano m.in. wymiany wszystkich okien i przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku, wykonano remont kotłowni i podłączono instalację gazową, zakupiono nową windę osobową, zamontowano system monitoringu, dostosowano budynek do obecnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizując wszystkie ciągi komunikacyjne i montując drzwi o odpowiedniej klasie odporności przeciwpożarowej.

Na bieżąco Dom Pomocy Społecznej był doposażany w niezbędne do funkcjonowania urządzenia wykorzystywane w kuchni, pralni, ale także i w te, które służą bezpośrednio mieszkańcom –  kupowane były specjalistyczne łóżka dla osób leżących, różnego typu podnośniki kąpielowe i pionizatory, w niezbędny sprzęt wyposażone zostały pokój dziennego pobytu i sala rehabilitacji. W 2019 roku wymieniono na nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dziś Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy przystosowany jest do zamieszkania 46 osób przewlekle somatycznie chorych. Do dyspozycji mieszkańców są 32 pokoje (19 jednoosobowych, 12 dwuosobowych, 1 trzyosobowy). Budynek ma 4 kondygnacje – przemieszczanie między nimi ułatwia winda osobowa oraz platforma schodowa. Każdy pokój wyposażony jest w węzeł sanitarny, telefon kontaktowy, system przyzywowy, instalację alarmowo-przeciwpożarową, posiada dostęp do lokalnej telewizji kablowej. Mieszkańcom udostępnione są pomieszczenia służące do zaspokajania codziennych potrzeb: pralnia, szwalnia, fryzjernia, palarnia, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie do terapii, sala rehabilitacyjna, pokój gościnny. Mieszkańcy mają do dyspozycji specjalnie dla nich zagospodarowany park.

Dom zapewnia trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków oraz diety w zależności od schorzenia. W Domu znajduje się też kuchnia pomocnicza pozostająca do dyspozycji mieszkańców, w której można przygotować sobie dodatkowe posiłki.

Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem mieszkańców czuwa 29-osobowy zespół wykwalifikowanych pracowników, zapewniając całodobową opiekę przez 365 dni w roku. Specjalny zespół terapeutyczno-opiekuńczy opracowuje dla każdego mieszkańca indywidualny plan wspierania uwzględniający stan zdrowia, sprawność, upodobania i zainteresowania. Opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu sprawuje Powiatowa Przychodnia Rodzinna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy świadcząca usługi na terenie Domu.

Opiekę duszpasterską zapewniają księża franciszkanie. W każdą niedzielę i święta w domowej kaplicy odprawiane są Msze święte, a dodatkowo w piątki odbywają się spotkania z kapelanem mające formę katechezy lub nabożeństwa.

W DPS-ie opracowywany jest i na bieżąco realizowany program zajęć terapeutycznych (robótki ręczne, zajęcia plastyczne, muzykowanie, gry świetlicowe) i integracyjnych (okolicznościowe uroczystości, święta, zabawy). Organizowane są też wycieczki krajoznawcze. Wszystkie te działania mają służyć utrzymywaniu aktywności mieszkańców i spowalnianiu procesu starzenia się. Dom otwarty jest na środowisko. Częstymi gośćmi – oczywiście nie dotyczy to okresu pandemii – są dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół Powiatu Brodnickiego oraz seniorzy z zaprzyjaźnionych z DPS-em klubów seniora.

Przez 30 lat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej kierowało nim troje dyrektorów. Byli to: w latach 1990- 1998 (do 24 listopada) – Leon Krysiński;  od 15 grudnia 1998 r. do 31 grudnia 1999 r. – Elżbieta Zielińska. Obecnie DPS-em kieruje Jerzy Anzel, który jest dyrektorem placówki od 1 stycznia 2000 roku.

Pobierz materiał z informacją o Domu Pomocy Społecznej

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: