Oświadczenie Starosty Brodnickiego

Oświadczenie Starosty Brodnickiego

20 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej w związku ze wstrzymaniem prac przy budowie gazociągu w kierunku Jastrzębia, Starosta Brodnicki wydał oświadczenie. Poniżej publikujemy jego treść.  

OŚWIADCZENIE STAROSTY BRODNICKIEGO w sprawie budowy gazociągu w kierunku Jastrzębia
Wobec nieprawdziwych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w związku ze wstrzymaniem prac przy budowie gazociągu w kierunku Jastrzębia, oświadczam, że to nie po stronie Starosty Brodnickiego leży przyczyna w/w stanu rzeczy. Powodów należy szukać po stronie inwestora.
Przypomnę to, co zostało już wyartykułowane wielokrotnie. Polska Spółka Gazownictwa nie otrzymała na razie zgody na wejście z inwestycją w pas drogi powiatowej, ponieważ nie spełniła dotychczas warunków formalnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pasa drogowego. Niezbędne do tego jest zawarcie umowy na wykonanie inwestycji i przedłożenie powiatowi gwarancji bankowej na kwotę 5 mln złotych (nie jest to kaucja w gotówce, jak przedstawiają to niektórzy niezorientowani). Gwarancja bankowa jest konieczna do zabezpieczenia interesu Powiatu Brodnickiego w związku z pracami, które mogłyby naruszyć trwałość projektu drogowego. Droga w miejscu planowanego przebiegu gazociągu przebudowana została bowiem z udziałem dofinansowania z zewnątrz. Naruszenie warunków z tym związanych mogłoby spowodować konieczność zwrotu wykorzystanych środków, a przypominam, że są to środki publiczne. Odpowiedzialność za nie spoczywa na staroście. Wystarczy, że firma gazownicza dopilnuje wykonania inwestycji w sposób zgodny z projektem i z należytą jakością, a żadna złotówka z gwarancji bankowej nie będzie wykorzystana.
W związku z tym, że firma gazownicza złożyła niekompletny wniosek na zajęcie pasa drogowego, została wezwana do jego uzupełnienia. Nie uzupełniła jednak braków formalnych w wymaganym terminie. Do dziś nie przedłożyła też Zarządowi Powiatu w Brodnicy uzgodnionego uprzednio przez strony projektu umowy oraz dokumentu gwarancji bankowej. Nieprawdą jest, że Starosta Brodnicki nie sprzyja budowie gazociągu na terenie powiatu. Jest wręcz przeciwnie. Świadczą o tym twarde fakty, jak choćby ten, że uzgodniony pierwotnie na wniosek inwestora przebieg nitki gazowej został uznany przez wnioskodawcę za ekonomicznie mniej korzystny i tylko dzięki sprawnej pomocy urzędu Starosty Brodnickiego przebieg ten został szybko zmieniony na korzyść inwestora.
Oświadczam na koniec, że nigdy nie brakowało i nie zabraknie woli z naszej strony do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Jednakże obecnie klucz do tego ma Polska Spółka Gazownictwa, która przede wszystkim jako podatnik powinna zrozumieć i traktować poważnie naszą troskę o mienie i środki publiczne.
Piotr Boiński STAROSTA BRODNICKI

Reklamy
Reklamy

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: