Nowe wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bartniczka

Nowe wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bartniczka

20 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w uchwale nr XXII/152/20 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 363).  

Zgodnie z ww. uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Reklamy
Reklamy

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie mu naliczona opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki opłaty, tj. 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Do właścicieli nieruchomości będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób zadeklarowanych w deklaracji.

źródło: UG Bartniczka

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: