Pamiętamy o rocznicach

Pamiętamy o rocznicach

15 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

18 stycznia 2021 roku obchodzimy 101. rocznicę Powrotu Pomorza do Macierzy i 76. rocznicę wyzwolenia Brodnicy.

Ze względu na pandemię w tym roku nie odbędą się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Nie będzie wspólnego składania kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności.

Tego dnia o godz. 12.00 kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności złożą Burmistrz Brodnicy, Starosta Brodnicki oraz Dowódca 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy.

Przypomnijmy, że w granice wolnej Polski Brodnica wróciła 18 stycznia 1920 roku. Niemcy, zaczęli pakować swój dobytek 16 stycznia 1920 r. W grupach opuszczali Brodnicę. Tego dnia oddziały Grenzschutzu zebrały się na Dużym Rynku wokół pomnika poległych w wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) i tam odbył się ostatni capstrzyk. Z pomnika uroczyście zdjęto pruskiego, czarnego orła i zaniesiono go do koszar. 18 stycznia 1920 r. pozostałe oddziały wojska niemieckiego opuściły miasto. Od strony Rypina zaczęły wkraczać oddziały wojska polskiego dowodzone przez gen. Stanisława Pruszyńskiego. Chlebem i solą powitał ich na brodnickim Rynku Augustyn Gapa, ówczesny burmistrz miasta w towarzystwie starosty Władysława Olszewskiego. Druga rocznica obchodzona w styczniu to wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. Brodnicę oswobodziły po ciężkich walkach, 22 stycznia 1945 roku wojska radzieckie. W wyniku działań militarnych zniszczono 40 procent zabudowy miasta. Wycofujący się Niemcy wysadzili m.in. mosty na Drwęcy.

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: