XX sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

XX sesja Rady Miejskiej w Brodnicy

14 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021,

b) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brodnica.

6. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: