Ptasia grypa: zasady bioasekuracji

Ptasia grypa: zasady bioasekuracji

14 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Na początku stycznia br. służby weterynaryjne stwierdziły wystąpienie ptasiej grypy w jednym z gospodarstw w powiecie grudziądzkim, gdzie następnie zlikwidowano hodowlę ponad 11 tys. indyków. W związku z zaistniałą sytuacją Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie, które określa obszar zapowietrzony wokół miejsca stwierdzenia zakażenia i zasady postępowania. W tej strefie znalazła się część powiatu brodnickiego z terenu gminy Jabłonowo Pom. sąsiadująca z powiatem grudziądzkim. Czytaj o zasadach obowiązujących na zapowietrzonym obszarze.

Z gminy Jabłonowo Pomorskie w strefie wyznaczonej przez wojewodę znalazły się sołectwa: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Jabłonowo-Zamek i Szczepanki. W wymienionych sołectwach, tak jak na całym zapowietrzonym obszarze obowiązują zasady wymienione w Rozporządzeniu Nr 1/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego.

Reklamy
Reklamy

Przyjęty plan działań oraz już wdrożone procedury mają przede wszystkim uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie się wirusa na inne gospodarstwa regionu.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:

  • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zapowietrzonym, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie;
  • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie;
  • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
  • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
  • organizowania polowań na ptaki łowne.

O szczegółach czytaj w:  

Rozporządzeniu Nr 1/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego

CZYTAJ WIĘCEJ

źródło: Starostwo Powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: