Odśnieżanie chodników w gminie Brodnica

Odśnieżanie chodników w gminie Brodnica

12 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Od kilku już lat zimy w Polsce są wyjątkowo łagodne, a śnieg pojawia się sporadycznie, jednak mimo wszystko powinieneś wiedzieć, kto odpowiada za odśnieżanie chodników, a tym samym, kto ponosi koszty odszkodowań za ewentualne wypadki spowodowane zaniedbaniami tych obowiązków.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i stoisz przed dylematem czy do Ciebie należy obowiązek odśnieżania terenu przed swoja nieruchomością  – to  informuję, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciele przyległych nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W praktyce oznacza to, że jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego bezpośrednio leży przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela tej nieruchomości – bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.

Reklamy
Reklamy

Inaczej jest jednak, gdy pomiędzy chodnikiem a rozpoczęciem posesji jest np. pas zieleni. Wtedy to gmina powinna zadbać o bezpieczeństwo osób przechodzących.

Powyższą sprawę w Gminie Brodnica dodatkowo reguluje uchwała Rady Gminy Brodnica z 31 stycznia 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica,  w której ustalono, że błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, w sposób umożliwiający ich odbiór i zadania te powinny być realizowane niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę – zgodnie z prawem, to właściciel nieruchomości przyległej do chodnika musi zadbać o pozbycie się zanieczyszczeń chodnika takich jak śnieg, lód i błoto. Są one często niebezpieczne dla osób przechodzących i mogą spowodować tragiczny w skutkach upadek.

Jako właściciel nieruchomości pamiętaj także o odśnieżeniu dachu oraz elewacji, ponieważ to również należy do Twoich obowiązków. Może okazać się, że przy dużym wietrze, śnieg czy sople spowodują uszczerbek na zdrowiu przechodniów. 

Warto zatem wziąć pod uwagę zarówno uprzątnięcie miejsca dla pieszych o każdej porze roku, a szczególnie jesienią i zimą, kiedy pojawia się błoto oraz śnieg. Za nieodśnieżenie chodnika grożą konsekwencje wynikające z kodeksu wykroczeń, takie jak kara pieniężna, która może wynosić nawet 1500 złotych lub kara nagany.  

źródło: UG Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: