Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych

7 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

W związku z panującymi obecnie niskimi temperaturami, zwracajmy szczególną uwagę na osoby bezdomne, wymagające opieki i pod wpływem alkoholu, które mogą być narażone na zamarznięcia.

Podobnie jak w poprzednich latach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga osobom bezdomnym. Osoby te mogą otrzymać pomoc socjalną, materialną oraz rzeczową, jak również w formie skierowania do Schroniska dla Osób Bezdomnych „Betania” przy Brodnickim Centrum Caritas ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej, MOPS w Brodnicy może udzielać pomocy osobom bezdomnym posiadającym ostatni stały meldunek na terenie miasta Brodnicy.


Procedura uzyskania pomocy:

1. Osoba bezdomna zgłasza się z wnioskiem o przyznanie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Na jego podstawie i analizy sytuacji osoby wnioskuje do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy o przyznanie odpowiedniej formy pomocy.

3. W przypadku przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych, osoba zainteresowana otrzymuje decyzję administracyjną przyznająca pomoc.

4. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej osoba zainteresowana zgłasza się do Schroniska dla Osób Bezdomnych „Betania” przy Brodnickim Centrum Caritas ul. Gajdy 3.

W schronisku dla osób bezdomnych mogą przebywać tylko osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w takiej placówce. Zasadą jest, że w schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Przypomnijmy, w listopadzie 2020 roku Urząd Miejski w Brodnicy ogłosił konkurs na wsparcie realizacji zadania „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2021 r.”. Na ten cel zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 160 000,00 zł. W wyniku konkursu dotację przyznano Brodnickiemu Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica. W ramach zadania zapewnionych musi zostać co najmniej 30 miejsc dla osób bezdomnych.

Pamiętajmy, zimą nie bądźmy obojętni wobec osób bezdomnych. Informujmy odpowiednie służby zawsze gdy zauważymy, że potrzebna jest pomoc. Pamiętajmy, że nasza reakcja i poinformowanie służb na numery alarmowe może uratować komuś życie.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE:

  • 0 800 301 630 – bezpłatna infolinia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej (czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00).
  • 52 34 97 777 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • 47 754 62 00 – Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
  • 56 498 40 10 – Straż Miejska w Brodnicy
  • 112 – numer alarmowy
  • 999 – Pogotowie Ratunkowe
  • 998 – Straż Pożarna
  • 997 – Policja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Ustronie 1B, 87-300 Brodnica

tel. 56 498 49 33 wew. 210

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 07.15 – 15.15

wtorek w godz. 08.00 – 16.00

źródło: UM Brodnica

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: