Żegnamy znamienitego Absolwenta i wielkiego Przyjaciela I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

Żegnamy znamienitego Absolwenta i wielkiego Przyjaciela I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

5 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci jednego z najbardziej zasłużonych współczesnych Filomatów – Księdza Prałata Bolesława Lichnerowicza. Dla społeczności

I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy jest to strata nieodwracalna, kończąca epokę niezwykłej przyjaźni  Absolwenta ze szkołą.

Reklamy
Reklamy

Na jednej ze stron 148-letniej Księgi Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, pod numerem 4304 znajduje się zapis: „Bolesław Lichnerowicz, syn Bronisława i Ludwiki, ur. 25.07.34 r. został przyjęty do kl. VIII a 1.09.1949 r., zdał egzamin dojrzałości w roku 1953”. To najstarszy z udokumentowanych śladów związku Księdza Bolesława Lichnerowicza z naszym liceum.

W późniejszych latach, bez względu na miejsce pracy duszpasterskiej, zawsze akcentował przynależność do grona naszej szkolnej społeczności. Ta szczególna więź nasiliła się wraz z objęciem przez Księdza Bolesława funkcji proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz dziekana dekanatu i rejonu brodnickiego.

Ksiądz Prałat uczestniczył we wszystkich uroczystościach jubileuszowych i innych ważnych wydarzeniach szkoły. Szczególną wagę przywiązywał do największej tradycji I Liceum Ogólnokształcącego – Różyczkowania.

Zachowamy w pamięci wszystkie spotkania, na których Ksiądz Prałat za każdym razem wyrażał publiczny szacunek wobec Alma Mater Brodnicensis, bo tak nazywał naszą szkołę, udzielał wskazówek i dzielił się radami, błogosławił kolejne roczniki absolwentów i dawał dowody przyjaźni wobec grona pedagogicznego.

Ksiądz Bolesław należał także do darczyńców szkoły, a w naszej izbie tradycji zachowane są liczne pamiątki, przez niego przekazane. Zawsze zatroskany o duchowość i współpracę kościoła z ukochaną przez niego brodnicką Alma Mater, zapraszał przedstawicieli szkoły do udziału w uroczystościach religijnych i państwowych, szczycił się obecnością w kościele Szkolnego Chóru Dziewczęcego – późniejszego chóru Canto Grazioso oraz Szkolnej Grupy Teatralnej, a uczniów, absolwentów szkoły i jej nauczycieli honorował prośbami o uświetnienie uroczystości patriotyczno-religijnych lub jego jubileuszy kapłańskich. Był zawsze głównym celebransem jubileuszowych mszy świętych w intencji szkoły. Jego kazania przepełnione były serdecznością i miłością wobec szkoły oraz  bardzo bogatymi wspomnieniami osobistymi. Nasz Drogi Przyjaciel współorganizował liczne pielgrzymki maturzystów, wielokrotnie w nich uczestnicząc i reprezentując szkołę jako jej duszpasterz, absolwent i przyjaciel. Był zawsze otwarty na rozmowę z każdym współczesnym Filomatą.

Nie odmawiał żadnej okazji do czynienia dobra na rzecz lokalnej społeczności, włączając się w akcje charytatywne organizowane przez koła zainteresowań i grupy działające w szkole. Do końca uczył nas patriotyzmu, szacunku do małej Ojczyzny, do szkoły i do drugiego człowieka. Do końca interesował się ukochaną przez niego szkołą i cieszył się z jej licznych sukcesów.

Śp. Ksiądz Prałat Bolesław Lichnerowicz na zawsze pozostanie symbolem brodnickiego Filomaty, bogatego w ideały,  szanującego tradycyjne wartości, przywiązanego do dziedzictwa. Pozostanie wzorem szczególnej symbiozy, jaka zawiązuje się między człowiekiem, a miejscem, które daje podstawy przyszłego życia,  w którym budzi się osobowość, cele i życiowe pomysły, umiejętność dobrego postrzegania świata. Taka była właśnie symbioza Księdza Prałata z

I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

Za te wszystkie gesty i przykład będziemy Księdzu wdzięczni po kres pamięci. Zawsze…

Dyrektor Wiesław Łupina

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: