Przebudowa ulicy Podmiejskiej

Przebudowa ulicy Podmiejskiej

4 stycznia 2021 Wyłącz przez naczelny
Podziel się z innymi:

22 grudnia 2020r. Burmistrz Brodnicy podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego  na przebudowie ulicy Podmiejskiej w Brodnicy na odcinku od km 0,00 do km 0,103.
Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania tj. kwotę 129 918,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze uzupełniającym nr 2/2020/FDS ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dnia 14 października 2020r. i został ujęty na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań rekomendowanych do  dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach przebudowy ulicy Podmiejskiej wykonana zostanie na odcinku od km 0,00 do km 0,103 nawierzchnia ulicy wraz z zjazdami z kostki betonowej oraz sieć kanalizacji  deszczowej. Wykonana zostanie korekta wlotu ulicy Podmiejskiej na skrzyżowaniu z ulicą Akacjową wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który zrealizuje inwestycje do 31 maja br.

źródło: UM Brodnica


Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: