XXIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH I ZAPUSTNYCH – edycja online!

XXIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH I ZAPUSTNYCH – edycja online!

3 stycznia 2021 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Nie ma Bożego Narodzenia bez jasełek, dlatego BRODNICKI DOM KULTURY zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XXIII POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH I ZAPUSTNYCH – edycja online!
Adresatami Przeglądu są przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z Brodnicy i powiatu brodnickiego.
Najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody w postaci upominków i dyplomów, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

DO POBRANIA:

Zgłoszenia grup teatralnych należy przesłać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie, do 29 STYCZNIA 2021, przez www.wetransfer.com, na adres zajeciabdk@wp.pl
Koordynatorem XXIII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH I ZAPUSTNYCH jest instruktor Pracowni Teatralnej BDK, Aneta Giemza-Bartnicka.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Czy wiecie skąd wywodzą się jasełka? Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w miastach, w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Udział w nich brali żacy ze szkół albo członkowie bractw kościelnych. Z czasem przedstawienia wielkanocne zachowały się tylko w nielicznych klasztorach. Natomiast bożonarodzeniowe rozpowszechniły się szeroko w całym kraju, że zaś treść ich jest związana z Jezusem złożonym w żłobku, czyli w jasłach, utrwaliła się ich nazwa – jasełka. Podobnie jak w przedstawieniach średniowiecznych, poszczególne sceny są tu poprzedzielane licznymi wstawkami, mającymi luźny związek z właściwą treścią przedstawienia. Antrakty te mają ubarwić akcję, opierającą się przecież na tekście Ewangelii, mają urozmaicić powszechnie znane dzieje Bożego Narodzenia. Drugą, charakterystyczną cechą przedstawień jasełkowych było przeniesienie akcji na teren Polski. Jasełka nie były nigdy martwą sztuką, zawsze dostosowywały się do aktualnych wydarzeń. Zawsze też wprowadzały i wprowadzają zarówno widzów jak i aktorów w tajemniczy nastrój Bożego Narodzenia. Ponieważ okres świąteczny jest dla wszystkich okazją do refleksji nad przemijającym czasem, do wspomnień, wzruszeń, do pojednania z bliskimi, do czynienia dobra dla innych ludzi. I taki jest cel Przeglądu – kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem i zapustami, odkrywanie uroku polskiej tradycji ludowej, pogłębianie uczuć religijnych i patriotycznych, prezentacja zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich form twórczości amatorskiej, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, integracja szkolnych środowisk artystycznych, a przede wszystkim, propagowanie dobrej zabawy.
źródło: BDK
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: