Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

23 grudnia 2020 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zadanie obejmuje :
1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym;
2) szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym;
3) organizację na terenie miasta Brodnicy otwartych dla mieszkańców imprez sportowych lub sportowo – rekreacyjnych.
Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021 środki finansowe w wysokości 699 600,00 zł. Oferty należy składać do 13 stycznia 2021 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
Niezbędne dokumenty pobrać można ze strony Urzędu Miejskiego w Brodnicy, zakładka Sport (https://www.portal.brodnica.pl/strona-3407-ogloszenie…)
źródło: UM Brodnica
Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: