Jakie priorytety ochrony środowiska w powiecie?

Jakie priorytety ochrony środowiska w powiecie?

10 grudnia 2020 Wyłączone przez naczelny
Podziel się z innymi:

Rada Powiatu w Brodnicy uchwaliła w listopadzie „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Brodnickiego na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 r.” Za priorytet w tym okresie przyjęto poprawę jakości środowiska w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju powiatu.

W opracowanym przez Zarząd Powiatu programie czytamy między innymi: „Ocena aktualnego stanu środowiska powiatu i identyfikacja głównych problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że priorytetami polityki ochrony środowiska na obszarze Powiatu Brodnickiego są: ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza; dalsza poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie niskiej emisji; poprawa warunków klimatu akustycznego; ochrona wód powierzchniowych przed migracją zanieczyszczeń ze źródeł punktowych; zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją; poprawa stanu zdrowia mieszkańców; kształtowanie zieleni miejskiej i wiejskiej; wprowadzanie zadrzewień, w tym zieleni przydrożnej; zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej; zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik (BAT); wdrażanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami oraz dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów; wspieranie technologii minimalizujących ilość wytwarzanych odpadów; oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu.”

Reklamy
Reklamy

W kontekście kompetencji samorządu powiatowego jako najważniejsze priorytety wskazane zostały:promowanie gospodarki niskoemisyjnej i energooszczędnej; poprawa warunków akustycznych terenów położonych przy drogach powiatowych; ochrona klimatu akustycznego jezior i rzek oraz terenów położonych nad wodami; ochrona zasobów przyrodniczych, w tym szczególności zasobów kopalin przed nieracjonalna eksploatacją; kształtowanie terenów zieleni i różnorodności biologicznej; przeciwdziałanie nielegalnego wprowadzania odpadów do środowiska; ochrona zdrowia mieszkańców powiatu; ochrona bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz  edukacja ekologiczna społeczeństwa powiatu.

Cały program w linku TUTAJ.

źródło: Starostwo powiatowe

Facebook Comments Box

Podziel się z innymi: